... ข่าวส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ...

      สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี  

            เรื่อง แนะแนวทางรับมือภัยแล้ง - น้ำเค็ม  
            เรื่อง เปิดตัว "คลังสินค้าเกษตรกรออนไลน์"

 

 


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL :
Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872