ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องลงยาสี่โบราณ
... ณ หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...

         วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวภัทรพร สาเทศ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวกุลธิดา โชทนากูล นักวิชาการ
   ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุขภาพและความงาม เพื่อติดตามกิจกรรมที่วิสาหกิจดำเนินการ
   และประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน เลขที่ 439/101 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
   จังหวัดนนทบุรี ...


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL : Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872