ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสวนทุเรียน ณ สวนยายละมัย
... ณ หมู่ที่ 6 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีี ...

         วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดนนทบุรี
    นางสาวภัทรพร สาเทศ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ลงพื้นที่
    เพื่อเยี่ยมชมสวนทุเรียน ณ สวนยายละมัย หมู่ที่ 6 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ... 


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL : Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872