เข้าร่วมจัดอบรมการบริหารจัดการทุเรียนอย่างยั่งยืน โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืน ปี 2564
... ณ วัดขวัญเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง ...

          วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวภัทรพร สาเทศ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรีพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี    เข้าร่วมจัดอบรมการบริหารจัดการทุเรียนอย่างยั่งยืน โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืน ปี 2564 ณ วัดขวัญเมือง หมู่ที่ 8
   ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL : Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872