จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์
... ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...

        วันที่ 15 สิงหาคม 2564 นางสาวภัทรพร สาเทศ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี    จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงข้อราชการ สรุปแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ และวางแผนปฏิบัติงาน
   ภารกิจเร่งด่วน ณ สำนักงานอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL : Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872